sinaxar

21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Sinaxarul zilei de astăzi ne vorbește de un mare praznic, nu fără semnificații pus de Sfinții Părinți fix în perioada Postului Crăciunului. Maica Domnului este cea prin care a venit mântuirea în mijlocul poporului, ea este practic Chivotul Viu ce avea să poarte în el pe Însuși Dumnezeu cel Viu, așa cum, lui Moise i-a fost dat Chivotul la ieșirea din Egipt.

Sinaxarul zilei de azi ne spune, pe scurt, povestea Praznicului:

”Praznicul Intrării a început din pricina aceasta: Ana cea pururea pomenită, fiindcă mai toată viața a petrecut-o stearpă, fără să se nască prunc, ruga împreună cu bărbatul său, Ioachim, pe Stăpânul Firii, ca să le dăruiască prunc, și făgăduindu-se că, dacă vor câștiga dorirea, îndată vor afierosi lui Dumnezeu pe pruncul născut. Și așa a născut pe ceea ce s-a făcut pricina mântuirii neamului omenesc, pe împăcătoarea și împrietenitoarea lui Dumnezeu cu oamenii, pe pricina înnoirii de a doua oară a lui Adam cel căzut și a sculării și a îndumnezeirii lui, pe Preasfânta Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, Maria.

intrarea_in_biserica_a_maicii_domnului_1

Când a fost de 3 ani, au luat-o părinții și au adus-o pe ea în ziua de astăzi în Templu. Și plinindu-și făgăduința, au afierosit pe fiica lor lui Dumnezeu, celui ce le-a dăruit-o și au dat-o pe ea preoților, mai ales lui Zaharia, arhiereul celui de atunci. Acesta, luând-o pe ea, a adus-o în cele mai dinăuntru ale Templului, unde numai arhiereul, o dată pe an, singur intra. Și aceasta după voința lui Dumnezeu a făcu-o, celui ce după puțin timp avea să se nască dint-însă spre îndreptarea și mântuirea lumii. Deci acolo a rămas Fecioara 12 ani, cu rară cuviință, hrănită cu hrană cerească de către Arhanghelul Gavriil. Învrednicindu-se și dumnezeieștii arătări, până ce s-a apropia vremea Bunei Vestiri și a descoperirilor celor cerești și mai presus de fire care i s-au arătat ei. Că binevoit Dumnezeu a Se întrupa dintr-însa din iubire de oameni, ca să înnoiască a doua oară lumea cea stricată prin păcat. Atunci, Născătoarea de Dumnezeu, ieșind din Sfintele Sfintelor, a fost dată lui Iosif logodnicul, ca acela să îi fie păzitor și martor al fecioriei ei și ca să slujească, atât la nașterea ei cea mai presus de fire, cât și la fuga ei cea în Egipt și la întoarcerea cea de acolo în pământul lui Israel.”

Troparul Intrării Maicii Domnului în Biserică:

„Astăzi înainte-însemnarea bu­nei voinţe a lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oa­menilor, în biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se ara­tă şi pe Hristos mai înaintea tuturor Îl vesteşte. Aces­te­ia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-Te, plinirea rân­duielii Ziditorului!”.

Predică a Părintelui Cleopa la Praznic:

”Iubiţi credincioşi,

V-aţi pus întrebarea pentru ce s-a citit astăzi evanghelia cu Marta şi Maria şi pentru ce la toate praznicele Maicii Domnului se citeşte aceasta şi nu alta? La naşterea ei, la adormirea ei şi la cele mai multe praznice, aceeaşi evanghelie se citeşte, cu Marta şi Ma­ria. V-aţi întrebat de ce?

Ia­tă de ce: dumnezeieştii Părinţi, care au alcătuit sina­xa­rul, fiind plini de Duhul lui Dumnezeu, au rânduit toate evangheliile de peste an şi toţi apostolii şi toate cântările după lucrarea şi însemnătatea fiecărui praznic, aşa fel ca să ne dezvăluie şi prin evanghelie şi prin apostol şi prin paremii şi prin cântările bisericeşti taina acelui praznic, lucrarea acelui sfânt, viaţa acelui mucenic sau acelui cu­vios.

Aşa s-a pus şi evanghelia de astăzi. Căci în această evanghelie se arată că Maica Domnului, Maria cea Preasfântă şi Preacurată şi-a ales partea cea bună (Luca 10, 42). Care e partea cea bună în viaţa creştinului? Ştiţi care-i? Necontenita rugăciune.

Toată fapta cea bună tre­buie să o însoţim cu rugăciune, cum arată marele, dumnezeiescul apostol Pavel în epistola sa cea către tesa­lo­ni­ceni, unde zice: „Neîncetat vă rugaţi!” (I Tesaloniceni 5, 17).

Dar chiar Mântuitorul în Evanghelii zice: „Luaţi aminte, pri­ve­gheaţi şi vă rugaţi” (Matei 13, 33). Şi dumnezeiescul apos­tol Pe­tru: „Privegheaţi, că potrivnicul vostru, diavolul, ca un leu umblă, căutând pe cine să înghită!” (I Petru 5, 8). Şi dum­nezeiescul prooroc David, de asemenea, ne spune: „Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lau­da Lui în gura mea” (Psalmii 33, 1).

Ai auzit pentru ce s-a citit evanghelia aceasta? Ca să ne înveţe că Maica Dom­nu­lui şi-a ales partea cea bună, partea Mariei. Căci Mân­tui­torul, când Marta alerga să-i facă mâncare şi să-i gă­tească masa, oarecum a mustrat-o cu pilda Mariei: „Mar­to, Marto, te îngrijeşti şi spre multe te sileşti, dar un lu­cru trebuie!”. Care? Care-l are Maria, că stătea la pi­cioa­rele Domnului. „Căci Maria – zice – partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la dânsa” (Luca 10, 38-42).”

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s