praznice

Învierea Domnului

„Hristos a Înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dărunindu-le!„ – Troparul Sfintei Învieri este cel care ne traduce, prin cuvinte puține, întreaga esență a acestei zile binecuvântate, praznic al praznicelor.  Învierea Domnului este împăcarea noastră cu Dumnezeu. Am asistat, pe tot parcursul Săptămânii Patimilor Domnului la restaurarea lumii. Fiecare gest greșit făcut de proto părinții Adam și Eva a fost întors de gesturile Mântuitorului. Urcarea spre nesupunere a fost înlocuită cu smerenia spălării picioarelor Apostolilor. Lemnul aducător de izgonire din Rai a fost preschimbat în lemnul iertării noastre.Teama de pașii lui Dumnezeu în Rai, după ce au păcătuit, înlocuiți de fericirea dea vedea că Mântuitorul s-a pogorât până la Iad pentru a-i găsi pe toți cei ascunși de la vederea lui Dumnezeu.

Lucru exprimat atât de frumos și în icoanele ortodoxe ale Învierii. Unde nu îl vom regăsi pe Hristos triumfător deasupra mormântului, ci coborât la Iad, pentru a-i ridica de acolo pe Adam și Eva. Așadar, Învierea este coborâre, pentru a putea fi mai apoi și Înălțare.  Să ne bucurăm din plin de această aleasă și sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, întru care Domnul Hristos Înviind, ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu Tatăl.

Hristos a Înviat !

Evanghelia zilei:  Ev. Ioan 1, 1-17:

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era dintru început la Dumnezeu. Toate printr-Însul s-au făcut; şi fără Dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Într-Însul era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina în întuneric luminează şi întunericul pe ea n-a cuprins-o. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, iar numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci ca să mărturisească despre Lumină. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era şi lumea printr-Însul s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Iar celor câţi L-au primit pe Dânsul şi cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fiii lui Dumnezeu, fiind născuţi, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi s-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi adevăr. Ioan mărturisea despre Dânsul şi striga, zicând: Acesta era despre care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Şi din plinătatea Lui, noi toţi am luat şi har peste har, pentru că legea s-a dat prin Moise, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos.„

Predică la Învierea Domnului – Părintele Cleopa:

„Iubiţi credincioşi,

Astăzi este Paştele Domnului. Astăzi Hristos, Viaţa noastră, a biruit moartea, iadul şi pe diavolul. Astăzi ni s-au deschis porţile raiului şi ale Împărăţiei Cerurilor. Astăzi îngerii se bucură împreună şi preamăresc pe Dumnezeu.

Deci să lepădăm din casele şi inimile noastre toată răutatea, toată întristarea şi păcatul şi să primim cu bucurie pe Hristos Cel Înviat. Să ne închinăm Crucii pe care S-a răstignit Hristos. Să sărutăm mormântul din care a înviat Domnului. Să urmăm cu credinţă şi nădejde pe Mântuitorul nostru, împreună cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu toţi sfinţii, cu părinţii şi înaintaşii noştri. Să ne sărutăm duhovniceşte frate cu frate, să ne împăcăm, să ne iubim unii pe alţii căci astăzi am dobândit iertarea şi mântuirea prin Înviere. Nimeni să nu fie trist, nimeni să nu-şi piardă credinţa şi nădejdea în necazurile vieţii, căci Hristos Cel înviat este cu noi. Îl purtăm în noi şi rămâne în veci cu noi, de vom rămâne în dragostea Lui şi-I vom păzi poruncile.

Cu această credinţă dătătoare de viaţă, care ne dă putere şi biruinţă, să cântăm împreună cântarea Învierii: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. Amin.

Hristos a înviat!„

inviereadomnului

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s