praznice

Duminica a VIII-a după Paști – Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile)

Pogorârea Sfântului Duh, sau Rusaliile, reprezintă sărbătoarea care încheie perioada pascală și care, în același timp, întruchipează împlinirea făgăduinței Mântuitorului Hristos către Apostoli, dată în mai multe rânduri: „Eu trebuie să merg la Tatăl, dar vă voi trimite vouă pe Mângâietorul„. I se spune sărbătoare Cinzecimii pentru că ea s-a suprapus peste una din marile sărbători ale poporului evreu, Cinzecimea, dar și pentru că trimiterea Sfântului Duh are loc la 50 de zile de la Învierea Domnului.

În planul măreț de restaurare a firii omenești, Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lume pentru a obține iertarea păcatelor tuturor oamenilor. Odată petrecut acest lucru, omul este urcat la cer odată cu Înălțarea Domnului, pentru ca finalul să fie reprezentat de trimiterea în lume a Duhului Sfânt. Cel cre se purta încă de la crearea lumii deasupra apelor. Prin Pogorârea Sfântului Duh are loc și întemeierea Bisericii creștine, în această zi luând ființă prima comunitate creștină, prin convertirea de către Sfântul Apostol Petru a 3000 de oameni.

pogorarea_duhului_sfant

Pogorârea Sfântului Duh este o dovadă de netăgăduit a Învierii Domnului. Odată petrecut momentul haric al umplerii lumii de puterea Sfântului Duh, devenim martorii unor schimbări incredibile: Apostolii cei neștiutori de carte încep să vorbească în toate limbile pământului. Devin oratori incredibili și convertesc la creștinism mii și mii de oameni. Aceiași Apostoli care s-au dovedit atât de lași la momentul Patimilor Domnului, primesc acum curajul leilor și toți, cu excepția lui Ioan, vor suferi chinuri incredibile și se vor jertfi pentru Hristos.

Nu în ultimul rând, de la momentul Cinzecimii, creștinismul cunoaște o evoluție fulminantă, devenind cea mai importantă credință a lumii. Toate acestea se înfăptuiesc prin puterea Sfântului Duh. Cel care este prezent cu noi la fiecare moment liturgic, la fiecare ierurgie și mai ales, la fiecare Sfântă Liturghie, când ni-l oferă pe Domnul Hristos ca Jertfă de mântuire primită din Sfântul Potir.

Evanghelia zilei: Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12:

„În ziua cea de pe urmă – ziua cea mare a praznicului – a şezut Iisus între ei şi a grăit cu glas mare, zicând: cui îi este sete, să vină la Mine şi să bea. Celui ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis despre Duhul pe Care aveau să-l primească cei ce cred într-Însul. Pentru că până atunci Duhul nu fusese dat, căci Iisus încă nu se preamărise.

Deci mulţimi din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau: cu adevărat Acesta este Proorocul. Alţii ziceau: Acesta este Hristos. Iar alţii ziceau: oare, din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos are să vină din neamul lui David şi din oraşul Betleem, de unde a fost David? Şi astfel s-a făcut dezbinare în popor pentru El; iar unii dintr-înşii voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâina pe Dânsul.

Deci servitorii templului au venit la căpeteniile preoţilor şi la farisei. Aceştia i-au întrebat: de ce nu L-aţi adus? Dar servitorii au răspuns: niciodată nu a grăit vreun om, ca Omul Acesta. Atunci fariseii le-au zis: nu cumva şi voi aţi fost amăgiţi? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar gloata aceasta, care nu ştie legea, este blestemată! Atunci Nicodim, cel care venise noaptea la Iisus şi care era unul dintre ei, le-a zis: oare legea noastră osândeşte pe om fără să-l asculte mai întâi şi fără să ştie ce a făcut? Dar ei au răspuns şi i-au zis: nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că prooroc din Galileea nu s-a ridicat. Şi s-a dus fiecare la casa sa.

Deci iarăşi le-a vorbit lor Iisus, zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel care-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina vieţii.„

Predică la Duminica Rusaliilor – Părintele Ilie Cleopa:

„Iubiți credincioși,

Astăzi este Duminica Cincizecimii, numită și Duminica Rusaliilor sau Duminica Mare. Astăzi, la 50 de zile de la Înviere și la zece zile de la Înălțarea Domnului la cer, a fost trimis pe pământ în chip de limbi de foc Duhul Sfânt Mângâietorul, a treia persoană a Preasfintei Treimi, „Care din Tatăl purcede”, cum mărturisim în Crez. El a fost trimis de către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru a desăvârși opera de răscumpărare și mântuire a neamului omenesc prin jertfa Sa de pe Cruce. Mai înainte de patima Sa, Mântuitorul spunea ucenicilor Săi: “De mă iubiți, păziți poruncile Mele și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște. Voi îl cunoașteți, că rămâne la voi și va fi în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi…“ (Ioan 14, 15-18).

În alt loc Mântuitorul iar făgăduiește Apostolilor, și prin ei tuturor celor ce vor crede în El, pe Duhul Sfânt, zicând: “Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine (Ioan 15, 26). Iar scopul trimiterii Sfântului Duh pe pământ ni-l descoperă Domnul nostru Iisus Hristos, zicând: Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi și cele viitoare vă va vesti. Acela Mă va slăvi pentru că din al Meu ia și vă vestește vouă“ (Ioan 16, 13-14).„

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s